Tematimer: Digitale krænkelser. 21. august 2020

Livsmods arrangement om børn & unge blev afholdt fredag 21.8.2020 kl. 12-14. Tema Danske børn og unge udsættes i stigende grad for it-relateret kriminalitet som grooming, misbrug af passwords og uønsket deling af private eller intime billeder, f.eks. af seksuel...

læs mere

Tematimer: Sammenbragte familier. 23. januar 2020 kl. 13-16

Livsmods arrangement om børn & unge i sammenbragte familier var torsdag 23.1.2020 kl. 13-16 på Hillerød Hospital Se oplæg længere nede under Oplæg Tema Timerne er et led i Livsmods løbende fokus på skilsmisser og andre udfordringer i børnefamilier. Denne gang vil...

læs mere

Tematimer: Samarbejde efter Skilsmisse. 5.12.2019 kl. 13-16

Livsmods kommende arrangement afholdes torsdag den 5.12.2019 kl. 13-16. Sted: Hillerød Hospital, Konferencesalen, Indgang 50B, plan 2, Dyrehavevej 29, Hillerød   Tema Timerne er en opfølgning på Livsmods løbende fokus på emnet skilsmisser fra forskellige vinkler....

læs mere

Tematimer: Center for Hjerneskader. 19.11.2019 kl. 13-16

Livsmods arrangement afholdtes tirsdag den 19. november 2019 kl. 13-16. Sted: Hillerød Hospital, Det Store Auditorium, Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød. Oplægsholder Livsmod får besøg af Marianne Verdel, der er neuropsykolog, specialist...

læs mere

Tematimer: Det Nationale Sorgcenter. 23.10.2019 kl. 13-16

Livsmods arrangement afholdtes onsdag den 23. oktober kl. 13-16. Familiehuset, Vognmandsgade 12 i Frederiksværk. Oplægsholder Denne eftermiddag får Livsmod besøg af Gitte Horskjær Hansen, der er cand.pæd. i pædagogisk sociologi og projektleder i organisationen Børn,...

læs mere

Temadag: Autisme, Angst & Behandling. 28.3 kl. 14-16

Livsmods arrangement fandt sted torsdag den 28.3.2019 kl. 14-16. Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød. Tema Eftermiddagens tema er et led i Livsmods serie af temadage med fokus på Autisme og herunder...

læs mere

Temadag: Børn, unge og Autisme. Fredag 1. juni kl. 12-14

Livsmods  arrangement om Børn, unge og Autisme afholdes fredag den 1.6.2018 kl. 12-14. Sted: Thorstedlund, Græse Strandvej 22, Frederikssund Der er gode parkeringsmuligheder på flere sider af bygningerne. Tema Eftermiddagens tema er første led i en lille serie af...

læs mere

Tematimer: Vold mod børn og unge. 26. april 2017 kl. 13-16

Livsmods tematimer fandt sted onsdag den 26. april kl. 13-16 på Kirkehavegård, Kirkehaven 16, Allerød Oplægsholder Livsmod fik i april besøg af generalsekretær Isabella Wedendahl fra organisationen Bryd Tavsheden, der arbejder med forebyggelse af vold og overgreb mod...

læs mere

Tematimer med KAPOW: De usynlige børn. 8. februar 2017

Livsmods kommende arrangement afholdes i Frederikssund onsdag 8. februar 2017 kl. 13-16. Stedet er Thorstedlund, Græse Strandvej 22 i Frederikssund. Der er gode parkeringsmuligheder. Oplægsholder Denne eftermiddag får Livsmod besøg af Linni Rita Gad, cand.scient.soc,...

læs mere

Tematimer 26.8.2016: OCD, tvangstanker og -handlinger

Tid & sted Livsmods kommende tematimer finder sted 26.8.2016 kl. 12-14 på Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød. Oplægsholder Som opfølgning på Livsmods tidligere tematimer om psykisk mistrivsel får vi...

læs mere

Tematimer: Mere mental sundhed – 8. april 2016 kl. 12-14

Tema - Temaet er den nyeste viden indenfor det store område mental sundhed, herunder hvordan mental sundhed fremmes og mental mistrivsel forebygges. Tid & sted - Livsmods tematimer finder sted i Frederiksværk fredag 8. april kl. 12-14. Stedet er Familiehuset,...

læs mere

Tematimer: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 29.2.2016

BEMÆRK: Samme tid - Nyt sted Livsmods kommende tematimer den 29.2 13-16 er flyttet til større lokaler på Hospitalet i Hillerød på grund af stor efterspørgsel. Stedet er Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29. Har du...

læs mere

Tematimer om skam, skyld med mere – 28.1.2015 kl. 13-16

Professor Dan Zahavi har beskæftiget sig med begrebet og følelsen skam gennem længere tid. Skammen er et komplekst fænomen og en vanskeligt håndterbar følelse, især i behandling og rådgivning. Hvad er skam, hvor kommer den fra, hvordan forstår og håndterer vi skam og...

læs mere

Tematimer: Spiseforstyrrelser

Tematimer med behandlingscenter Stolpegård og Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser LMS Indbydelse: Tematimer om spiseforstyrrelser 20.11.14 kl. 13-16 i Frederikssund Livsmod får besøg af Nana Storm og Lise Kristensen fra Ambulatorium for Spiseforstyrrelser,...

læs mere

Tematimer: Seksuelle overgreb / Børnehuset

Leder af Børnehuset Pernille Bird - Børnehuset yder psykologisk krisestøtte og krisebehandling til børn og unge samt familie og omsorgspersoner Invitation til tematimer om seksuelle overgreb / Børnehuset: 11.6.2014 Pernille Bird fortæller om seksuelle overgreb og om...

læs mere

Tematimer: Børn i alkoholfamilier. 8.4.2014

Indbydelse - Børn i alkoholfamilier: 8. april 2014 i Helsinge Denne eftermiddag får Livsmod på mange opfordringer igen besøg af børnekonsulent Steffen Drud fra Kerteminde Kommune. Han bliver sekunderet af misbrugskonsulent Jan Brændeholm fra Faaborg-Midtfyn Kommune....

læs mere

Tematimer: Unge og afhængighed af spil / Ludomani

Indbydelse til tematimer 5.11 13-16: Børn, unge og afhængighed af spil (BEMÆRK: ny adresse i Helsinge) Vær opmærksom på, at vi flytter arrangementet nogle hundrede meter i Helsinge ... til Kulturhuset ved Biblioteket i Skolegade 43, Helsinge. Oplæg om unge og spil v/...

læs mere

Tematimer: Unge og angst – 23.10.2013

Denne eftermiddag følger Livsmod op på sidste års arrangement om angst. Vi får besøg af psykolog Barbara Hoff, som er daglig leder af Copenhagen Child Anxiety Project – CCAP, der er et behandlings- og forskningsprojekt om angsttilstande hos børn. Angstforeningen er...

læs mere

Tematimer: Alkoholbehandling og klinisk alkoholforskning

Vi får besøg af Anette Søgaard, tidl. leder af AlkoholBehandlingsCentret på Fyn, er i dag programdirektør for Center for Klinisk Alkoholforskning. Hun er desuden formand for Alkohol & Samfund. Hun har bl.a. udgivet grundbogen ’Alkoholbehandling i praksis’....

læs mere

Tematimer: Seksuelle overgreb mod børn

Temaeftermiddagen fulde titel er ’Barnets seksualitet og seksuelle overgreb på børn’. Livsmod får denne eftermiddag besøg af lektor Katrine Zeuthen, Københavns Universitet. Hun arbejder specielt med forholdet mellem traumer og udvikling med særligt fokus på børn udsat...

læs mere

Angstlidelser hos børn – 25.10.2012

Temaeftermiddag om angstlidelser hos børn og unge v/ leder af Angstklinikken i Århus Mikael Thastum Invitation til tematimer om angstlidelser Invitation til temaeftermiddag 25.10 13-16 Angstlidelser hos børn ... dagens oplæg Mikael Thastums omfattende oplæg fra...

læs mere

Når selvmordsadfærd rammer familien – 19.9.2012 13-16

Hvordan børn og unge kan få professionel hjælp, når de er pårørende til eller efterladte efter selvmordsforsøg eller selvmord i familien (forældre, søskende, bedsteforældre). Indbydelse til tematimer: 'Når selvmordsadfærd rammer familien' - 19.9.2012 (ændret adresse)...

læs mere

Temadag med Bent Kawa tirsdag 24.4.2012

Selvmordsadfærd og selvskadende adfærd Indbydelse til temadag tirsdag 24.4 med overlæge Bent Kawa Livsmod får besøg af overlæge Bent Kawa fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, som i en årrække har arbejdet med børn og unges psykiske lidelser, specielt i...

læs mere

Temadag den 6. december 13-16 m/ psykolog Bo Møhl

Eftermiddagen fokuserer unges selvskadende adfærd med specielt henblik på forståelse og behandlingsindsats Indbydelse & program - selvskadende unge og behandling Temadag 6.12 13-16 med psykolog Bo Møhl. Timerne fokuserer unges selskadende adfærd og...

læs mere

Ida Koch: Når store børn og unge har det svært

Eftermiddagen vil handle om de store børn og unge, tidlige signaler på mistrivsel, årsager til mistrivsel og relevant ’håndtering’ af vanskelighederne. Temadag den 1. november 2011 i Helsinge (13-16) Indbydelse til temadag med Ida Koch. Indbydelsen indeholder tid,...

læs mere

Mobning

Mobning: Tematimer 5-5-2011 Oplæg af antimobbekonsulent Dorthe Rasmussen Den nyeste viden om mobning: Hvad er tegn på mobning, og hvad gør man som lærer, pædagog eller anden fagvoksen, når der er mistanke om mobning eller man direkte oplever mobning i klassen, på...

læs mere

Tematimer med Per Schultz Jørgensen

Per Schultz Jørgensen har i en menneskealder været forbundet med børn & unge. Han er uddannet skolelærer, cand.psych., dr. phil. fra Københavns Universitet og professor ved DPU. Børnerådets formand 1998-2001. Hvad er grundene til, at så relativt mange får "ondt i...

læs mere

Dialektisk adfærdsterapi – tematimer 24.11.2009

Tematimer om dialektisk adfærdsterapi Tematimer om DAT ift. børn & unge - 24.11.2009 Indbydelse til tematimer om dialektisk adfærdterapi Oplæg om Dialektisk Adfærdsterapi - 24.11.2009 Om behandlingen i Klinik for Selvmordtruede børn og unge - Odense Dagbogsark...

læs mere

Børn og unge med psykisk syge forældre

Tematimer om børn og unge med psykisk syge forældre Børn og unge med psykisk syge forældre - 3.11.2009 13-16 Tematimer om børn og unge med psykisk sygdom i familien. Nordsjællandske kommuner og Psykiatrisk Center Nordsjælland fortæller om indsatser, muligheder og...

læs mere

Spiseforstyrrelser 2.9.2009 (anden omgang tematimer)

Tematimer om spiseforstyrrelser m/ Afsnit for Spiseforstyrelser Indbydelse til ½ temadag om børn og unge med spiseforstyrrelser 2.9.2009 Oplæg om behandling af spiseforstyrrelser Afsnit for Spiseforstyrrelser, Hillerød Hospital Børneafdelingen i Hillerød Hvad gør vi...

læs mere

Psykisk syge

Tematimer om psykisk syge forældre 18.6.2009 Indbydelse til ½ temadag om børn og unge med psykisk syge forældre - 18.6.2009 Jan Sandberg fra 'Team Børn af Psykisk Syge' i Nordjylland fortæller om deres indsats på området de seneste 5 år. Desuden fortæller Susanne...

læs mere

Alkohol

Temadag om børn og unge fra misbrugsfamilier - 26.5.2009 Indbydelse til temadag om børn og unge fra misbrugsfamilier Temadag 26. maj 12-16 på Hillerød Rådhus - flere informationer under 'Misbrug 2009' på www.livsmod.net Oplæg om børn fra alkoholfamilier Børnekonsulent...

læs mere

Finn Skårderud

Temadag med Finn Skårderud 3.11.2008 Invitation til seminar med Finn Skårderud Hel dag med den norske psykiater og forfatter 3.11.2008 Intro til seminar Livsmods formål og nætværk Finn Skårderud - seminar om selvskader, spiseforstyrrelser mm. 3.11.2008 Oplæg fra...

læs mere

Selvskader & cutting

Temadag om selvskader v/ Bo Møhl 28.8.2008 Indbydelse Selvskader - hvad gør vi? Ny norsk oversigtsartikel om selvskadende adfærd blandt unge. Tidsskrift for Norges Lægeforening 2009; 129:759-62

læs mere

Pårør. & efterladte

Tematimer om børn og unge som pårørende og efterladte 11.3.2008 Indbydelse til temadag Tema: børn & unge som pårørende eller efterladte Hva ska vi si til barn om selvmord? Artikel af Magne Raundalen, klinisk psykolog ved Senter for Krisepsykologi (Norge) Ung og...

læs mere

Frontpersonale

Temadage rettet mod frontpersonalet Frontpersonale 2007 Indbydelse & program Materialer til frontpersonalet & andre Frontpersonale 2008 Invitation til tematimer 9.12 om selvskader & frontpersonalet Tematimer 12-16 med fokus på frontpersonalets forebyggende...

læs mere

Behandling

Behandling 2007 Temadag om evidensbaseret behandling Indbydelse Underretningspligt - Bekendtgørelse Behandling 2008 Temadag om dialektisk adfærdsterapi ift. unge og selvskader Indbydelse & program (selvskader & selvmordsforsøg) Tematimer om behandling &...

læs mere

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af cookies. Kontroller dine personlige cookie-tjenester her.


Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

Afvis alle tjenester
Accepter alle tjenester