Livsmods kommende arrangement om børn & unge er mandag 23.9.2019 kl. 13-16.

Sted: Familiehuset, Vognmandsgade 12, Frederiksværk.

Tema

Temaeftermiddagen omhandler en præsentation af Børnehus Hovedstadens arbejde, erfaringer og rolle på børn- og ungeområdet.

Timerne er en opfølgning dels på en præsentation i Livsmod af Børnehuset for nogle år siden og dels på Livsmods tidligere tematimer om seksuelle overgreb.

Oplægsholdere

Livsmod får besøg af psykolog og leder af Børnehus Hovedstaden, Pernille Spitz og socialfaglig afdelingsleder og jurist Maja Markman.

Børnehuset yder en koordineret, tværsektoriel og tværfaglig indsats i sager om overgreb mod børn og unge.

Ved viden eller mistanke om overgreb skal en kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse.

Her samles relevante myndigheder i en koordineret og tværfaglig indsats, som omfatter blandt andet politi, socialrådgivere og psykologer.

Formålet er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét, børnevenligt sted.

Tematimerne

Pernille Spitz & Maja Markman vil fortælle om Børnehusets virke, arbejde, metoder og erfaringer.

Desuden kommer de ind på samarbejdsflader i forhold til de f.eks. de nordsjællandske kommuner og Hillerød Hospitals Børneafdeling.

  • Hvad skal vi specielt være opmærksomme på i vores arbejde med børn og unge?
  • Hvordan genkender vi tegn på mulige seksuelle overgreb?
  • Hvilke handlemuligheder har vi og hvordan inddrager vi familien i arbejdet med børnene?
  • Hvilke konkrete muligheder ligger der i et konkret samarbejde mellem kommune og Børnehus?

Deltagere

Deltagere er de kommunale teams af behandlere, psykologer, rådgivere og frontpersonale (lærere, pædagoger, sundhedsplejersker), som arbejder med børn og unge. Deltagere fra hospitalets børneafdeling og Børne- og Ungdomspsykiatrisk er ligeledes velkommen.

Vi opfordrer som altid til, at kommunerne sammensætter en relevant gruppe, som efterfølgende vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer internt og eksternt.

Tilmelding

Der er fyldt op og dermed lukket for tilmelding

Kommende tematimer

Den 30. august er temaet ’Mental sundhedsfremme’ v/ Institut for Folkesundhed. Der er stadig nogle ledige pladser.

Den 23. oktober er temaet ’Børn, unge & kompliceret sorg’ v/ Det Nationale Sorgcenter.

Den 12. november er temaet ’Hjernen & de forskellige mistrivselsformer’ v/ Center for Hjerneskader.

Den 23. januar er temaet ’Sammenbragte familier’ v/ Center for Familieudvikling.

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod