Kontakt Livsmod

13 + 10 =

Oplysningspligt vedr. persondata
Ifølge EU Persondataforordningen GPRD understreger vi følgende:
I forbindelse med at vi udfører en opgave, kan vi udbede os navn, adresse, telefonnummer, e-mail og andre relevante oplysninger.
Disse informationer bruges udelukkende til behandling af opgaven. Informationerne gemmes så længe, vi er pligtig til gemme dem og slettes, når vi ikke længere har brug for dem.
De personoplysninger, som vi behandler, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelig for tredjemand. Som registeret person har man ret til at få indsigt i og gøre indsigelse mod vores behandling af data samt i nogle tilfælde bede os rette og slette de data, som vi opbevarer.
Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata, kan det ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Kontaktoplysninger på dataansvarlig (denne kontakt er KUN angående opl. om data – kontakt til Livsmod; se forsiden):
CVR 64502018
Firmaet: Livsmod
Adresse: Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge & Familier
Postnummer: 3000 Helgsingør
E-mail: hbo07@helsingor.dk
Telefon: 49 28 22 21