Livsmod i de nordsjællandske kommuner & hospitaler

Livsmod er et forum for samarbejde mellem 10 nordsjællandske kommuner og Region Hovedstadens hospitalsvæsen, herunder blandt andet Kompetencecenter for SelvmordsforebyggelsePsykiatrisk Center Glostrup og Børne- og Unge Afdelingen Hillerød Hospital om forebyggelse og behandling af selvskadende handlinger, selvmordsadfærd og anden svær mistrivsel blandt børn & unge.

Livsmod er på praktisk vis med til at forankre og udvikle den forebyggende og behandlingsmæssige indsats og har løbende fokus på at sikre ubrudte behandlingskæder, så børn og unge sikres den rette indsats til rette tid.

Livsmod er i sin tilgang til området tværfaglig, tværsektoriel og tværkommunal, og ledes af en styregruppe med repræsentanter for de deltagende kommuner og Region Hovedstaden.

Se om samarbejde med Livsmod i ny rapport om ‘Det gode samarbejde om børn og unge i mistrivsel’.

Se hvem og hvad Livsmod er her.                 Se viden og hjælp til fagpersoner her.

Livsmods netværk vokser år for år og har nu registreret 1.730 fagpersoner og ledere fra kommuner og hospitaler. Livsmod er dermed uden sammenligning Danmarks største selvmordsforebyggende netværk. Vil du med i netværket, så kontakt Livsmod.

Kontakt Livsmod:

Gert Jessen, tovholder. Tlf.: 20 811 812 / e-mail: info@livsmod.net

Livsmod sikrer

arrow fokus på forebyggende indsatser overfor børn og unge, der skader sig selv eller har selvmordsadfærd
arrow at børn og unge, der er pårørende til eller efterladte efter selvmordsadfærd, får relevante tilbud
arrow udvikling af ubrudte behandlingskæder, indsatser og forebyggelse i kommunerne
arrow kompetenceudvikling for behandlere, rådgivere og frontpersonale i kommunerne
arrow fokus på ny viden om og forebyggelse af mistrivsel (spiseforstyrrelser, angst, selvskade, mobning mm.)
arrow løbende og relevante tværfaglige temadage for faggrupperne
arrow fokus på reducering af antal børn og unge med selvskadende adfærd
arrow forankring af de bedst mulige modeller, procedure, netværk og kæder på området

Livsmod var i 2006-2008 støttet af Socialministeriet. Siden 2009 er Livsmod finansieret af de deltagende partnere i Nordsjælland og Region Hovedstaden. Livsmod er forankret i Helsingør Kommune.

Ny bruger – kontakt info@livsmod.net – for at få et brugernavn til www.livsmod.net.