Livsmods arrangement fandt sted onsdag den 15.5.2019 kl. 13-16. Farum Kulturhus, Teatersalen, Stavnsholtvej 3, Farum

Tema

Livsmods mange fagpersoner har længe haft et ønske om at få emnet ’konflikthåndtering’ ind på en temadag. Det er nu endelig lykkes med denne dag, hvor Livsmod får besøg af Dorte Holmberg fra Center for Konfliktløsning.

Oplægsholder

Dorte Holmberg har en BA i kultursociologi og suppleringsuddannelse i Voksenpædagogik fra Københavns Universitet, er psykoterapeut og uddannet i konfliktløsning og konfliktmægling samt Relationel Traumeterapi og Marte Meo. Hun underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse indenfor børne- og ungeområdet og i psykiatrien, og arbejder aktuelt med supervision for pædagogisk personale, ledere på området og for plejeforældre.

Tematimerne

Grundtænkningen i Center for Konfliktløsnings arbejde er, at konflikter er et livsvilkår og et fænomen med et stort potentiale; konflikter kan føre til afvikling, afstand og fastlåsning, såvel som til kontakt, udvikling og trivsel. De fleste af os bryder os ikke om konflikter, de vækker ubehagelige følelser og gør os utrygge.

Jo mere vi gennem personligt og fagligt bevidste forholdemåder møder konflikten som en mulighed og ikke som en trussel, jo større er chancen for at vi får den håndteret på måder, der åbner for gode løsninger for alle parter. Fagpersoner løber af og til ind i forskellige former for konflikter, både med børn, unge og deres forældre, og konflikterne kan ofte komme til at skygge for den løsning eller indsats, som er den bedst mulige for barnet eller den unge.

Dorte Holmberg ser først og fremmest arbejdet med konflikthåndtering og mægling som en vej til at fremme konstruktiv menneskelig kontakt, udvikling, tilknytning og trivsel.

Tematimerne vil præsentere enkle modeller og indgange til forståelse af konflikter, og invitere til refleksioner og samtaler om konkrete eksempler og personlige erfaringer. Der vil både være fokus på konflikterne i det professionelle arbejde med og omkring børn og unge, og på betydningen af konflikthåndteringen i det kollegiale og tværfaglige samarbejde. Mulighederne i mægling vil også kort blive berørt.

Kompetence til at håndtere konflikter styrker samarbejde og arbejdsmiljø på arbejdspladser uanset fagområde, og det kvalificerer i udpræget grad alle typer relationsarbejde.

Oplæg fra dagen

Se dagens oplæg her.

Efterfølgende tematimer

Der er følgende tematimer på vej:

Den 14. juni 2019 er opfølgning på emnet spiseforstyrrelser, denne gang med forældrevinklen v/ Dorthe Stieper & Camilla Hansen. Indbydelse kommer ud medio april.

Oprettelse & Hjemmeside

Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får du nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden.

Oprettelse: mail til info@livsmod.net og få adgang med brugernavn.

Husk at få alle dine relevante (eller nye) kollegaer oprettet i Livsmod.

Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.

Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt. Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af cookies. Kontroller dine personlige cookie-tjenester her.


Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

Afvis alle tjenester
Accepter alle tjenester