Livsmods kommende arrangement om børn & unge er fredag 21.8.2020 kl. 12-14.

Stedet er Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød

BEMÆRK

For at kunne overholde Sundhedsstyrelsens vejledning om Corona er der til disse tematimer begrænsning på deltagerantal. Præcist hvor mange vil blive endelig beslutte primo august. Tilmelding som vanligt (se under Tilmelding) – dog med den ændring, at alle tilmeldte vil modtage mail i begyndelsen af august, om de kan deltage eller desværre må afvises pga. afstandshensyn.

Tema

Danske børn og unge udsættes i stigende grad for it-relateret kriminalitet som grooming, misbrug af passwords og uønsket deling af private eller intime billeder, f.eks. af seksuel karakter eller i værste fald digital seksuel serieafpresning – med mange konsekvenser for de ramte børn og unge i form af mistrivsel, psykiske belastninger, skam ol. Det viser et hastigt voksende antallet anmeldelser og større sager som f.eks. Umbrella-sagen eller ’online-sagen’. Senest er det kommet frem, at der på det sociale medie TikTok bliver solgt billeder og videoer af seksuel karakter. TikTok benyttes primært af børn og unge.

Oplægsholder

Derfor har Livsmod inviteret en af landets mest vidende om cyberkriminalitet til at fortælle om et område, der for mange voksne, herunder fagpersoner, nok står lidt dunkelt – nemlig børn og unges daglige færden i cyberspace. Oplægsholder er Niels Denny Sørensen, operativ leder i Nationalt Cyber Crime Center (NC3), der er en del af Rigspolitiet. Sammen med TrygFonden har centret lanceret hjemmesiden Den Sikre Side, som har til formål at forebygge digital kriminalitet. Kernen er oplysning gennem udbredelse af viden og gode råd om at agere sikkert og trygt online. Aktuelt er der fokus på folkeskolen, hvor politi og SSP gennemfører skolebesøg og underviser børn i 7. klasse om billeddeling, passwords og mødet med fremmede på nettet. Se den her: Den Sikre Side.

Tematimerne

Næsten hver tredje (29%) af de unge i 7. klasse har fået delt et billede uden deres samtykke; hver fjerde (22 %) har inden for det seneste år modtaget uønskede seksuelle beskeder og billeder – og 5% af unge i alderen 13-17 år har oplevet, at nogen har brugt seksuelle billeder af dem til at true eller afpresse dem. Der har også på børn- og ungeområdet været en markant stigning i antallet af sager om it-relateret kriminalitet, f.eks. digitale blufærdighedskrænkelser og misbrug af personlige oplysninger – både rettet mod og begået af børn og unge. Omfanget af grooming er f.eks. steget til det femdobbelte i forhold til for få år siden.

“De fleste sager om grooming omhandler børn i alderen 11 til 13 år, men vi ser også ofre blandt børn helt ned i 8-års alderen. Personer, der ønsker at udnytte et barn seksuelt, har med de digitale medier fået nye, udvidede muligheder for at kontakte børn online og derved få direkte adgang til dem, mens de kan sløre deres egen identitet. De kriminelle kan altså – populært sagt – rykke direkte ind i børneværelserne. Det er et alvorligt problem, som vi bliver nødt til at reagere overfor” siger Niels Denny Sørensen.

Foruden digitale blufærdighedskrænkelser oplever børn og unge i stigende grad problemer med uberettiget deling af passwords og nøgenbilleder. Mange unge oplever at få delt private billeder og videoer mod deres vilje. Det er voldsomt krænkende for den, det går ud over, og det kan få store psykiske konsekvenser for den enkelte.

Mere viden & materiale

Medierådet for børn og unge har udgivet en vejledning om børn og unges færden på nettet.

Se den her: ”Der er så meget forældre ikke forstår”.

Børns Vilkår har ligeledes en række gode råd og vejledning.

Se dem her.

Ligestillingsminister Mogens Jensen skød i februar i år gang i kampagnen Digitale Krænkelser Koster, der blandt andet med personlige historier og fakta skal få unge til at forstå, at krænkelser på sociale medier kan være ulovligt. Kampagnen kan ses på YouTube, Facebook og Instagram.

Se videoer her.

Deltagere

Deltagere er de kommunale teams af behandlere, psykologer, rådgivere og frontpersonale (lærere, pædagoger, sundhedsplejersker), som dagligt arbejder med børn og unge. Deltagere fra hospitalets børneafdeling og Børne- og Ungdomspsykiatrisk er ligeledes velkommen. Vi opfordrer som altid til, at kommunerne sammensætter en relevant gruppe – også gerne set i forhold til disse tematimers begrænsede deltagerantal!

Tilmelding seneste fredag 14.8.2020

Der er som nævnt begrænset antal deltagere pga. Coronarestriktioner.

Du kan tilmelde dig her.

 

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod