Livsmods kommende arrangement afholdes (BEMÆRK at tematimerne er pga. Corona ER FLYTTET TIL 4.3.2021):

Tors dag den 4. marts 2021 kl. 13-15 på Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød

Tilmelding: Se længere nede under ‘Tilmelding’

Oplægsholder
Livsmod får besøg af psykolog Kasper Hanghøj, der primært arbejder med terapeutiske forløb for børn, unge, par og familier samt med forældrekompetence- og børnepsykologiske undersøgelser. Kasper har arbejdet som familiebehandler, klinisk psykolog, skolepsykolog og haft egen praksis. Han er i dag en del af psykologfællesskabet FOLIKO.

Tematimerne
Når vi får øje på at børn mistrives, sætter vi ofte ind med en særlig indsats. Det kan være en pædagogisk psykologisk vurdering fra PPR, støttetimer i undervisning eller samtaler med AKT-læreren. Det kan også være familieterapi, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet eller andet.

I mange tilfælde er indsatserne hjælpsomme. I andre tilfælde er de det ikke umiddelbart. De fleste fagpersoners største ønske er at være til gavn og skabe forandringerne for dem, de samarbejder med. Når ikke samarbejdet har den ønskede effekt, kan både forældre, fagpersoner og også børnene opleve en stigende afmagt.

Afmagten kommer sjældent alene. For lige i hælene følger utilstrækkeligheden og måske endda skamfuldheden over ikke at lykkedes. Måske begynder fagpersoner i skolen at tænke, at familiebehandlerne aldrig er til nogen nytte – og familiebehandlerne tænker måske, at sagsbehandlerne altid er for sent på den, og de burde have henvist sagen tidligere, så de havde haft en chance. Forældrene oplever måske at stå alene og ikke modtage den rigtige hjælp. Og barnet tænker måske: jeg er til besvær og opgivet.

Kasper Hanghøj vil præsentere indsigt i nogle af de mønstre og dynamikker, som kan tage over i de tværfaglige samarbejder om børn, og komme med inspiration til, hvad man som fagperson kan gøre – både i forhold til sig selv, kollegaer og eksterne samarbejdspartnere – for at kvalificere samarbejdet.

NB: Oplæg fra dagen kommer som altid op på Livsmods hjemmeside efter temadagen.

Deltagere
Deltagere er de kommunale og regionale teams af behandlere, rådgivere, psykologer, hospitals- og sundhedspersonale samt nøglepersoner fra frontpersonalet.

Kommende temadage
I kan altid få den fulde oversigt over kommende temadage og datoer i Nyhedsbrevene (se hjemmesiden).

Tilmelding
Du kan tilmelde dig her, når ny indbydelse kommer ud).

Oprettelse & Hjemmeside
Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får I nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden, se f.eks. under menupunktet ’Hjælp’ – til dig som fagperson.Oprettelse: mail til info@livsmod.net og få adgang med brugernavn. Husk også at få dine kollegaer oprettet i Livsmod.Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet. Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt. Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.
Med venlig hilsen
Gert Jessen
Tovholder på Livsmod

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af cookies. Kontroller dine personlige cookie-tjenester her.


Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

Afvis alle tjenester
Accepter alle tjenester