Livsmods arrangement fredag 15.5.2020 kl. 12-14 –  BEMÆRK at tematimerne er aflyst pga. Coronasituationen og vil blive forsøgt gennemført på et senere tidspunkt.

Tema & oplægsholder

Som opfølgning på Livsmods tidligere tematimer om psykisk mistrivsel har vi denne fredag fokus på OCD, tvangstanker og -handlinger. Vi har i Livsmod længe haft et ønske om tematimer med fokus på netop lidelsen OCD ud fra en praktisk og brugerorienteret vinkel. Livsmods får derfor besøg af Tina Heide, der er næstformand i den landsdækkende organisation OCD Foreningen. OCD Foreningen har hjerneforsker Peter Lund Madsen og danser & designer Claudia Rex som ambassadører.

Se mere på foreningens hjemmeside: www.ocd-foreningen.dk.

Tematimer om OCD hos børn og unge

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger, der findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger. OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne.

Tvangstanker (obsessioner) er ideer, tankebilleder eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på en ensartet måde. Det drejer sig oftest om frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte eller kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden og symmetri. Tankerne er næsten altid pinagtigt generende og svære at modarbejde.

Tvangshandlinger (kompulsioner) og ritualer er tilbagevendende handlinger, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker. Tvangshandlinger kan være vaske- eller rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordens- eller symmetriritualer. Nogle har udelukkende tvangstanker, andre næsten ‘kun’ ritualer. Men oftest er det en kombination af begge dele. På tematimerne vil der være fokus på, hvad OCD er, hvordan det er at leve med OCD, hvordan vi opdager og håndterer det samt hvilken hjælp og behandling, der tilbydes.

OCD Foreningen udgiver ’OCD Nyt’ og har telefonrådgivning (også til fagpersoner), en unge-linje, selvhjælps- og lokalgrupper og driver sammen med Angstforeningen og DepressionsForeningen cafeer i de største danske byer.

Deltagere

Deltagere er de kommunale og regionale behandlingsansvarlige, psykologer, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, sygeplejersker og lærere, pædagoger mfl.

Deltagerantal er begrænset til maks. 160.

Vi opfordrer som altid til, at arrangementet via interne netværk når ud til de relevante personalegrupper i kommuner og hospitalsregi.

Bemærk

Arrangementet er gratis for deltagere fra kommunerne Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal og fra hospitalsregi. Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod udlevering af kvittering for deltagelse.

 

 

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod

 

 

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af cookies. Kontroller dine personlige cookie-tjenester her.


Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

Afvis alle tjenester
Accepter alle tjenester