Livsmods kommende arrangement afholdes onsdag den 23. oktober kl. 13-16. Familiehuset, Vognmandsgade 12 i Frederiksværk.

Tilmelding: Se længere nede under ‘Tilmelding’

Oplægsholder

Denne eftermiddag får Livsmod besøg af Gitte Horskjær Hansen, der er cand.pæd. i pædagogisk sociologi og projektleder i organisationen Børn, Unge & Sorg – Det Nationale Sorgcenter. Arrangementet er en opfølgning på Livsmods tidligere temadage om sorg.

Organisationen Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis psykologisk behandling til børn og unge, der er under 28 år og som lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.

Desuden har organisationen telefonrådgivning til unge og deres netværk om den bedste støtte.

Børn, Unge & Sorg rådgiver og uddanner også fagfolk, der er i kontakt med disse børn og unge.

Tematimerne

Tematimerne vil præsentere organisationen og dens arbejde, heri med særligt fokus på implementering af organisations evidensbaserede behandlingsmanual i kommunalt regi. 

Timerne vil præsentere en ny sorg- & behandlingsmanual, som er ved at blive afprøvet i en række kommuner. Dette projekt er støttet af Socialministeriet og målene er at

  • samle viden om, hvordan man bedst hjælper børn og unge
  • videregive viden til danske kommuner
  • skabe større klarhed over, hvem der skal have professionel hjælp, og hvem der kan klare sig med familiens og venners hjælp.

Der vil også være mulighed for en dialog om, hvordan f.eks. kommuner og fagpersoner i dagligdagen kan samarbejde med organisationen. 

Se mere på www.bornungesorg.dk.

Deltagere

Deltagere er behandlere, psykologer og sygeplejersker samt frontpersonale, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, frivillige med flere, der arbejder med børn og unge.

Deltagerantal er begrænset til maksimalt 60.

Arrangementet er gratis for deltagere fra:

Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hørsholm, Hillerød, Rudersdal, Hospitaler. Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod udlevering af kvittering for deltagelse.

Tilmelding

Tilmelding senest onsdag 16.10.2019

Du kan tilmelde dig her.

Kommende temadage

1) Seksuelle overgreb 23.9.19 (fyldt op)

2) Hjernen, barnets udvikling og trivsel 12.11.19

3) Skilsmisser & SES 5.12.19

4) Sammenbragte familier 23.1.20

5) Transition & risikoadfærd 27.2.20

6) Behandlingskæder (Workshop) 10.3.2020

7) Tværfagligt & tværsektorielt arbejde 17.4.20

Hjemmesiden

Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet. Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt.

Som oprettet får I nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og andet fra temadagene samt mødereferater.

Vil du have adgang som bruger til alle oplysningerne på hjemmesiden, så mail til info@livsmod.net og få et brugernavn.

Husk også at få dine (nye) kollegaer oprettet i Livsmod.

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod