Livsmods arrangement afholdtes onsdag den 23. oktober kl. 13-16. Familiehuset, Vognmandsgade 12 i Frederiksværk.

Oplægsholder

Denne eftermiddag får Livsmod besøg af Gitte Horskjær Hansen, der er cand.pæd. i pædagogisk sociologi og projektleder i organisationen Børn, Unge & Sorg – Det Nationale Sorgcenter. Arrangementet er en opfølgning på Livsmods tidligere temadage om sorg. Organisationen Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis psykologisk behandling til børn og unge, der er under 28 år og som lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller har mistet en forælder eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år. Desuden har organisationen telefonrådgivning til unge og deres netværk om den bedste støtte. Børn, Unge & Sorg rådgiver og uddanner også fagfolk, der er i kontakt med disse børn og unge.

Tematimerne

Tematimerne vil præsentere organisationen og dens arbejde, heri med særligt fokus på implementering af organisations evidensbaserede behandlingsmanual i kommunalt regi. Timerne vil præsentere en ny sorg- & behandlingsmanual, som er ved at blive afprøvet i en række kommuner. Dette projekt er støttet af Socialministeriet og målene er at

  • samle viden om, hvordan man bedst hjælper børn og unge
  • videregive viden til danske kommuner
  • skabe større klarhed over, hvem der skal have professionel hjælp, og hvem der kan klare sig med familiens og venners hjælp.

Der vil også være mulighed for en dialog om, hvordan f.eks. kommuner og fagpersoner i dagligdagen kan samarbejde med organisationen. 

Se mere på www.bornungesorg.dk.

Oplæg & materialer

Du kan se dagens oplæg her.

Podcast: Jeg plejede at tro på for evigt

Materiale til skolebørn https://www.cancer.dk/laeromsorg/

DR3’s animationsfilm om hvordan man hjælper en sørgende https://www.youtube.com/watch?v=USfOkB1kcYY

Sorg hos børn af skilte forældre, der mister, sammenlignet med børn af ikke skilte forældre, der mister https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/ff-nr-2016-3/boern-og-unge-i-dobbeltsorg-kraever-saerlig-stoette

Mogensen, R.J. og Engelbrekt, P. : At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. 1. Udgave, 2013

Guldin, M. Tab og sorg.  1.udgave 2.oplag 2014. Hans Reitzels forlag

Stroebe M, Schut H. The dual process model of coping with bereavement

 

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af cookies. Kontroller dine personlige cookie-tjenester her.


Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

Afvis alle tjenester
Accepter alle tjenester