Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Livsmods arrangement afholdtes torsdag den 29.11.2018 kl. 13-16.

Sted: Thorstedlund, Pyramiden, Græse Strandvej 22, Frederikssund. Der er gode parkeringsmuligheder på flere sider af bygningerne.

Oplægsholder
Livsmod fik igen besøg af psykolog Knud Hellborn, der er autoriseret psykolog ved PPR i Halsnæs og arbejder med undervisning, supervision og behandlingsforløb samt implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi. Han er certificeret i NMT ved Child Trauma Academy og supervisoruddannet ved ChildTrauma Academy ved Bruce Perry (http://childtrauma.org). Knud er sammen med Susan Hart og Marianne Bentzen medudvikler af NUSSA, som er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige. Derudover er han medudvikler af Emotional Development Scale sammen Susan Hart og Jesper Birck.

Tematimerne
Timerne er dels en introduktion til den Neuroaffektive Udviklingspsykologi, som er en brobygning mellem tilknytningsteori, hjerneforskning og udviklingspsykologi og dels en indføring i retningens teori og metoder i forhold til indsats og behandling. Den neuroaffektive tilgang går ud fra en viden om hjernens tredeling – i det autonome system (kropssansningerne), det limbiske system (følelserne) og det kognitive system (tænkningen). Alle tre elementer er lige vigtige og skal mødes, heles og integreres for at sikre, at oplevelser ikke kun lagres som tanker, men også erfares kropsligt og følelsesmæssigt. Oplægget giver en forståelsesramme for børn og unges følelsesmæssige udvikling, evne til tilknytning, psykiske vanskeligheder, og hvordan man kan intervenere med indsatser og behandlingsmetoder for at støtte børns følelsesmæssige og sociale udvikling. Vi ser ofte børn, som begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet, og som har en almindelig sproglig og motorisk udvikling, men som har store følelsesmæssige vanskeligheder. De frustreres nemt, er ofte impulsstyrede og kan være indesluttede. De har svært ved at aflæse andre, mangler empati, har svært ved sociale spilleregler og normer og har svært ved mentalisere.

Oplæg
Dagens oplæg kan ses her.

Med venlig hilsen

Gert Jessen
Tovholder på Livsmod

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privatindstillinger

Når du besøger et websted, kan det gemme eller hente oplysninger i din browser, mest i form af cookies. Kontroller dine personlige cookie-tjenester her.


Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

Afvis alle tjenester
Accepter alle tjenester