Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Livsmods kommende arrangement afholdes torsdag den 29.11.2018 kl. 13-16.

Sted: Thorstedlund, Pyramiden, Græse Strandvej 22, Frederikssund. Der er gode parkeringsmuligheder på flere sider af bygningerne.

Oplægsholder
Livsmod får igen besøg af psykolog Knud Hellborn, der er autoriseret psykolog ved PPR i Halsnæs og arbejder med undervisning, supervision og behandlingsforløb samt implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi. Han er certificeret i NMT ved Child Trauma Academy og supervisoruddannet ved ChildTrauma Academy ved Bruce Perry (http://childtrauma.org). Knud er sammen med Susan Hart og Marianne Bentzen medudvikler af NUSSA, som er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige. Derudover er han medudvikler af Emotional Development Scale sammen Susan Hart og Jesper Birck.

Tematimerne
Timerne er dels en introduktion til den Neuroaffektive Udviklingspsykologi, som er en brobygning mellem tilknytningsteori, hjerneforskning og udviklingspsykologi og dels en indføring i retningens teori og metoder i forhold til indsats og behandling. Den neuroaffektive tilgang går ud fra en viden om hjernens tredeling – i det autonome system (kropssansningerne), det limbiske system (følelserne) og det kognitive system (tænkningen). Alle tre elementer er lige vigtige og skal mødes, heles og integreres for at sikre, at oplevelser ikke kun lagres som tanker, men også erfares kropsligt og følelsesmæssigt. Oplægget giver en forståelsesramme for børn og unges følelsesmæssige udvikling, evne til tilknytning, psykiske vanskeligheder, og hvordan man kan intervenere med indsatser og behandlingsmetoder for at støtte børns følelsesmæssige og sociale udvikling. Vi ser ofte børn, som begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet, og som har en almindelig sproglig og motorisk udvikling, men som har store følelsesmæssige vanskeligheder. De frustreres nemt, er ofte impulsstyrede og kan være indesluttede. De har svært ved at aflæse andre, mangler empati, har svært ved sociale spilleregler og normer og har svært ved mentalisere.

Deltagere
Deltagere er de kommunale teams af behandlere, rådgivere, psykologer, sundhedspersonale og nøglepersoner fra frontpersonalet. Der er plads til ca. 80 deltagere.

Tilmelding
Senest den 22. november.

Der er nu fyldt op og tilmelding lukket.

Efterfølgende tematimer
Der er følgende tematimer på vej:

Den 18. januar 2019 kl. 12-14 får Livsmod besøg af psykolog Christina Sommer fra Psykologisk Ressource Center. Timerne har fokus på svær Autisme og Aspergers hos børn og unge. Sted: Hillerød Hospital.

Den 26. februar 2019 kl. 13-16 er emnet spiseforstyrrelser og Livsmod får besøg af to psykologer fra Videnscenter for Spiseforstyrrelser, Frederikke Egeberg og Signe Scharling.

Oprettelse & Hjemmeside
Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får du nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden. Oprettelse: mail til info@livsmod.net og få adgang med brugernavn. Husk at få alle dine relevante (eller nye) kollegaer oprettet i Livsmod. Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet og indeholder mange relevante informationer og henvisninger. Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt. Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.

Med venlig hilsen

Gert Jessen
Tovholder på Livsmod