Livsmods kommende arrangement om ‘Børn, unge & Mental sundhedsfremme’ afholdes fredag den 30. august kl. 12-14

Stedet er: Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2, Hillerød Hospital Dyrehavevej 29, Hillerød.

Tilmelding længere nede under ‘Tilmelding’.
Indbydelsen kommer ud i god tid, da arrangementet
er placeret relativt kort tid efter sommerferien.


Tema
Tema er den nyeste viden indenfor børn og unges mentale sundhed, herunder hvordan mental sundhed forstås og fremmes og hvordan mental mistrivsel forebygges.

Oplægsholder
Livsmod får besøg af Katrine Rich Madsen, der er postdoc ved Statens Institut for Folkesundhed. Katrine har blandt andet arbejdet med børn og unges trivsel, ensomhed, etnicitet og mental sundhed i en årrække. Oplægget henvender sig til alle, der på forskellig vis arbejder med børn og unges trivsel og mistrivsel, herunder med deres mental sundhedsfremme.

Tematimerne
Mental sundhed er ”en tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet” (WHO).

At trives og fungere, altså være mentalt sund, er lige så vigtigt som at være fysisk sund – det fremmer livskvaliteten og modvirker f.eks. depression og angst.

Vores gængse behandling og forebyggelse har primært fokus på sygdom og mistrivsel, hvorimod mental sundhed er mere end fravær af sygdom. Det er f.eks. følelsen af at høre til, at have mening og betydning i livet og at kunne bidrage til andre end sig selv.

Timerne vil præsentere ’ABC for mental sundhed’, der er den første forskningsbaserede mental sundhedsfremmende indsats, som retter sig mod hele befolkningen. Et centralt spørgsmål er således: Hvordan kan fagpersoner på børn- og ungeområdet i praksis arbejde med mental sundhedsfremme?

Der vil være mulighed for at drøfte redskaber, metoder og forebyggelsesmuligheder i forhold til mental sundhed.

Deltagere
Deltagere er primært de kommunale og regionale fagpersoner – kommunale behandlere, psykologer, sagsbehandlere, sundhedsfagligt personale, frontpersonale og forebyggere.

Vi opfordrer som altid til, at arrangementet via interne netværk når ud til de relevante personalegrupper i kommunerne og hospitalsregi.

Deltagerantal er begrænset til maks. 160. 

Bemærk
Arrangementet er gratis for deltagere fra:
Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Hospitaler. Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod udlevering af kvittering for deltagelse.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig her. 
Tilmelding senest fredag 23. august 2019.

Kommende tematimer
Den 14. juni kl. 12-14 er temaet ’Spiseforstyrrelser, familievinkel og familiebehandling’ – der er stadig nogle ledige pladser.

Efterfølgende tematimer (eftermiddage)
Den 23. september er temaet ’Seksuelle overgreb’ og en præsentation af Børnehus Hovedstaden.

Den 23. oktober er temaet ’Børn, unge og (svær) sorg’ og en præsentation af det nye Nationale Sorgcenter.

Hjemmesiden
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet. Hvis I har ændringer til e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt.

Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale og andre hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.

Som oprettet får I nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og andet fra temadagene samt mødereferater.

Vil du have adgang som bruger til alle oplysningerne på hjemmesiden, så mail til info@livsmod.net og få et brugernavn.

Husk at få dine kollegaer oprettet i Livsmod.

Med venlig hilsen

Gert Jessen
Tovholder på Livsmod