Livsmods kommende arrangement er torsdag den 28.3.2019 kl. 14-16.

Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød. Der er parkeringsmuligheder på flere sider af bygningerne, men kom helst i god tid.

Tilmelding – der er nu fyldt op og derfor lukket for tilmelding

Tema

Eftermiddagens tema er et led i Livsmods serie af temadage med fokus på Autisme og herunder vurdering, diagnostik, metoder, redskaber og eksempler fra behandling og håndtering af autisme spektrum forstyrrelser hos børn og unge.

Oplægsholder

Livsmod er meget glade for at få besøg af specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Trine Juul Damgaard & cand.mag. Maiken Ziebell, leder af Vendepunktet, der er et tilbud til elever med skolevægring. Begge oplægsholdere er tilknyttet Behandlingsskolerne.

Trine Juul har sammen med Pia Terkelsen skrevet bogen ’Autisme, angst og skolevægring – en praksismanual’, der er et resultatet af et både teoretisk og praktisk funderet udviklingsprojekt for elever med autisme, angst og skolevægring. Manualen har fokus på, hvad der synes at hjælpe de autismeramte videre, og på en udvikling af praktisk i indsats og behandling. Trine Juul Damgaard vil ridse pointer op herfra.

Maiken Ziebell vil fortælle om, hvilken indsats der virker for børn med skolevægring og vil gennemgå de fire faser, som Vendepunktets behandlingsindsats tager udgangspunkt i.

Tematimer om Autisme

Tematimerne vil formidle praktisk viden på området børn, unge og Autisme, og vil have fokus på en række grundlæggende spørgsmål og problemstillinger i forhold til diagnosen Autisme.

Der vil være fokus på viden om den overordnede teoretiske indfaldsvinkel om udfordringen ved autisme, angst og skolevægring – og forskellige ’tips & tricks’ til det praktiske arbejde.

Vi vil få et eksemplarisk indblik i den komplekse indsats og behandling i forhold til Autisme, og hvordan forholdet mellem angst & Autisme kan udspille sig, f.eks. ved skolefravær.

Deltagere

Deltagere er kommunale medarbejdere og hospitalsteams af behandlere, psykologer, rådgivere, sundhedsplejersker og frontpersonale som lærere og pædagoger. Vi opfordrer til, at kommunerne sammensætter en relevant tværfaglig gruppe, som vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer.

Bemærk

Arrangementet er gratis for deltagere fra: Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Hospitaler. Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod udlevering af kvittering for deltagelse.

Kommende tematimer

26. februar er emnet ’Spiseforstyrrelser, herunder de atypiske’. Der er stadig nogle ledige pladser.

4. april får vi besøg fra SFI blandt andet om ’Ungeprofilundersøgelsen’.

15. maj er emnet ’Konflikthåndtering i arbejdet med børn, unge & forældre’.

14. juni har vi igen emnet ’Spiseforstyrrelser’ på programmet, denne gang med fokus på forældrevinklen.

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod