Livsmods kommende arrangement afholdes torsdag den 4.4.2019 kl. 14-16.
Bemærk tidspunkt. Du kan tilmelde dig længere nede under ‘Tilmelding’
 
Farum Kulturhus, Teatersalen, Stavnsholtvej 3, Farum.
Gode parkeringsmuligheder rundt om bygningerne.


Tema
Eftermiddagens tema falder indenfor et bredt og stort område, der dækker unges hverdagsliv, risikoadfærd og udfordringer i overgangen til voksenlivet.
 
Oplægsholder
Livsmod får besøg af Jeanette Østergaard, der er sociolog og Ph.d. og ansat som seniorforsker på VIVE (tidligere SFI), Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hun er tidligere leder af forskningsprogrammet ’Unges hverdagsliv og trivsel’, som helt naturligt også kommer til at præge tematimerne. Hun arbejder specielt med unges risikoadfærd og unges overgang til voksenlivet.
 
Jeanette Østergaard er involveret i to større forskningsprojekter. Det ene ’Against All Odds’ handler om tidligere anbragte unges transition til voksenlivet, som belyser, hvad det vil sige at klare sige godt. Det andet ’Open-Ended Transition?’ handler om, hvilke udfordringer de unge står overfor i forhold til overgangen til voksenlivet, især en tid, hvor det er uklart hvilken voksentilværelse, de er i transition til.
 
Tematimer
Timerne vil give et indblik i, hvad der kendetegner unge i dag. Hvilke muligheder og forventnin­ger har de til fremtiden? Hvilke veje og vildveje møder de i overgangen til voksenlivet? Og hvilke udfordringer står vi som samfund – og i LIvsmod – med ikke mindst i forhold til at få alle med?

Jeanette vil give et opdateret oplæg indenfor de nævnte områder – og lægger op til en god drøftelse af de forskellige emner. Livsmod vil gerne opfordre deltagere til på forhånd at overveje spørgsmål eller vinklinger på emnerne, så der efter oplægget kan udfoldes en god dialog og debat.
 
Deltagere
Deltagere er kommunale medarbejdere og hospitalsteams af behandlere, psykologer, rådgivere, sundhedsplejersker og frontpersonale som lærere og pædagoger. Vi opfordrer til, at kommunerne sammensætter en relevant tværfaglig gruppe, som vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer.
 
Bemærk
Arrangementet er gratis for deltagere fra: Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Hospitaler. Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod udlevering af kvittering for deltagelse.
 
Tilmelding
Senest torsdag 28.3.2019. Deltagerantal er begrænset til maks. 140.
Ved tilmelding: husk korrekt e-mail!
Du kan tilmelde dig her.
 
Kommende tematimer
15. maj er emnet ’Konflikthåndtering i arbejdet med børn, unge & forældre’.

14. juni har vi igen emnet ’Spiseforstyrrelser’ på programmet, og denne gang med fokus på forældrevinklen.
 
Med venlig hilsen
Gert Jessen
Tovholder på Livsmod

Oprettelse & Hjemmeside
Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får du nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden. Oprettelse: mail til info@livsmod.net og få adgang med brugernavn. Se også gerne Guide om tilmeding og oprettelse i seneste Nyhedsbrev.

Husk at få alle dine relevante (eller nye) kollegaer oprettet i Livsmod.

Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.

Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt. Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.