Tematimer 4. april aflyses

Livsmod beklager at måtte meddele, at på grund af dødsfald i oplægholders familie må tematimerne i Farum torsdag den 4. april kl. 14-16 desværre aflyses.

Livsmod vil forsøge at sætte tematimerne op i efteråret i stedet. Mere om det i kommende nyhedsbrev.

Kommende tematimer
15. maj er emnet ’Konflikthåndtering i arbejdet med børn, unge & forældre’.

14. juni har vi igen emnet ’Spiseforstyrrelser’ på programmet, og denne gang med fokus på forældrevinklen.
 
Med venlig hilsen
Gert Jessen
Tovholder på Livsmod

Oprettelse & Hjemmeside
Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får du nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden. Oprettelse: mail til info@livsmod.net og få adgang med brugernavn. Se også gerne Guide om tilmeding og oprettelse i seneste Nyhedsbrev.

Husk at få alle dine relevante (eller nye) kollegaer oprettet i Livsmod.

Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.

Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt. Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.