Livsmods kommende arrangement afholdes tirsdag den 19. november 2019 kl. 13-16.

Sted: Hillerød Hospital, Det Store Auditorium, Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød.

Tilmelding: Se længere nede under ‘Tilmelding’

Oplægsholder

Livsmod får besøg af Marianne Verdel, der er neuropsykolog, specialist og supervisor i børneneuropsykologi samt leder af Neurocenter for Børn & Unge på Center for Hjerneskader.

Tematimerne

Timerne vil fokusere på børn og unges hjernens betydning for adfærdsmæssig mistrivsel, kognitive udfordringer og udvikling, f.eks. i forhold til tilknytningsforstyrrelser, ADHD, Autisme mm.

Oplægget vil give en forståelsesramme for børn og unges følelses- og adfærdsmæssige udvikling set i lyset af varierende former for hjernedysfunktioner.

Hvilke udfordringer og problemer har disse børn og unge; hvordan er deres tilegnelse af viden, sprog og social adfærd; hvilke kendetegn har de i forhold til generalisering, opmærksomhed og hukommelse, automatisering, kognitive funktioner med mere.

På den baggrund vil oplægget give nogle forslag til, hvilke muligheder har vi for forebyggelse samt pædagogisk og psykologis afhjælpning, indsat og behandling.

Slutteligt vil der være introduktion til, hvad Center for Hjerneskader kan tilbyde af viden og hjælp – og om hvordan fagpersoner kan samarbejde med og benytte centrets nøglepersoner og tilbud.

Oplæg fra dagen kommer som altid op på Livsmods hjemmeside.

Deltagere

Deltagere er de kommunale og regionale teams af behandlere, rådgivere, psykologer, hospitals- og sundhedspersonale samt nøglepersoner fra frontpersonalet.

Kommende temadage

1) Seksuelle overgreb 23.9.19 (fyldt op)

2) Ny sorgmanual 23.10.19 (få pladser)

3) Skilsmisser & SES 5.12.19

4) Sammenbragte familier 23.1.20

5) Transition & risikoadfærd 27.2.20

6) Behandlingskæder (Workshop) 10.3.2020

7) Tværfagligt & tværsektorielt arbejde 17.4.20

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her.

Tilmeldingsfrist senest den 5. november.

Oprettelse & Hjemmeside

Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får I nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden, se f.eks. under menupunktet ’Hjælp’ – til dig som fagperson.

Oprettelse: mail til info@livsmod.net og få adgang med brugernavn.

Husk også at få dine kollegaer oprettet i Livsmod.

Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet. Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt. Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod