Livsmods kommende arrangement om børn & unge er torsdag 23.1.2020 kl. 13-16.

Stedet er Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød

Tilmelding længere nede under Tilmelding

Tema

Timerne er et led i Livsmods løbende fokus på skilsmisser og andre udfordringer i børnefamilier. Denne gang vil vi specielt se på det brede emne ’Sammenbragte familier’.

Oplægsholdere

Livsmod får besøg af projektleder og familiekonsulent Søren Marcussen og psykolog (cand.psych.aut.) Line Brøgger Mikkelsen fra Center for Familieudvikling. Søren har blandt andet været med til at udvikle PREP (et kommunikations kursus for par) og KIFF (et kursus i fælles forældreansvar for skilte forældre sammen). Line er certificeret parterapeut og arbejder blandt andet med emotionsfokuseret parterapi. Centret ønsker at give familier en faglig og forskningsbaseret håndsrækning til trivsel og sunde relationer – og tilbyder PREP-kurser for par, KIFF-Kurser i fælles forældreansvar, parterapi, børnegrupper og uddannelse af fagpersoner.  

Tematimerne

Tematimerne ’sammenbragte familier’ vil blandt andet indeholde viden om og forståelse for den sammenbragte families særlig vilkår, der f.eks. ikke er defineret som en kernefamilie. Center for Familieudvikling er optaget af især 5 centrale udforinger, som blandt andre også dr. Patricia Papernow arbejder med i sin forskning og kliniske arbejde:

  • Forældre er ofte klemt imellem barnets- og partnerens behov og stedforældre kan føle sig placeret uden for
  • Børnene kæmper ofte med tab, loyalitetsbånd og for mange forandringer
  • Parret bliver ofte polariseret i forhold til omsorgen for og opdragelse af børnene
  • Sammenbragte familier skal skabe en ny familiekultur ud af to eksisterende
  • Ekspartneren er en uundgåelig del af den sammenbragte familie (børnenes familie)

Hvilke udfordringer stiller det klinikere, behandlere og rådgivere i – og hvordan kan vi blive endnu bedre til at hjælpe og støtte børn og unge, der ’kommer i klemme’ i sammenbragte familier?

Deltagere

Deltagere er de kommunale teams af behandlere, psykologer, rådgivere og frontpersonale (lærere, pædagoger, sundhedsplejersker), som arbejder med børn og unge. Deltagere fra hospitalets børneafdeling og Børne- og Ungdomspsykiatrisk er ligeledes velkommen. Vi opfordrer som altid til, at kommunerne sammensætter en relevant gruppe, som efterfølgende vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer internt og eksternt.

Tilmelding

Tilmelding seneste torsdag 16.1.2020.

Der er plads til ca. 160 deltagere.

Du kan tilmelde dig her.

Andre tematimer m/ datoer

Den 19. november er temaet ’Hjernen & de forskellige mistrivselsformer’ v/ Center for Hjerneskader (der er fyldt op)

Den 5. december er temaet ’SES’ v/ psykolog Søren Sander (der er nogle ledige pladser)

Den 27. februar er temaet ’Transition’ v/ psykolog Jeanette Østergaard SFI

Temaet den 17. april er ’Tværfagligt samarbejde’ v/ psykolog Kasper Hanghøj

Temaet den 15. maj er ’OCD’ v/ OCD Foreningen

Den 6. november er temaet ’Mind My Mind’ v/ PsykiatriFonden

 

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod