Livsmods kommende arrangement afholdes torsdag den 5.12.2019 kl. 13-16.

Sted: Hillerød Hospital, Konferencesalen, Indgang 50B, plan 2, Dyrehavevej 29, Hillerød

Du kan tilmelde dig længere nede under ‘Tilmelding’

Tema

Timerne er en opfølgning på Livsmods løbende fokus på emnet skilsmisser fra forskellige vinkler. Denne gang tager vi fat på ’SES – Samarbejde efter Skilsmisser’, der fra i år er blevet et obligatorisk krav for skilsmisseforældre med børn under 18 år.

Oplægsholder

Livsmod får besøg af psykolog & Ph.d.-fellow Søren Sander, Københavns Universitet. Han er partner i Samarbejde efter Skilsmisse. Søren Sander har sammen med Gert Martin Hald stået for udvikling og afprøvning af værktøjet.

Tematimerne

Timerne har fokus på skilsmissefamilier, børnene i disse familier, relationerne og de svære konflikter – ud fra en praktisk vinkel. Timerne har blandt andet fokus på det digitale redskab SES (Samarbejde efter Skilsmisse), som kan anvendes på computer, tablet og smartphones. SES indeholder en lang række forskellige moduler og øvelser, men også anvendelig information om skilsmissens mange udfordringer, konflikter, bedre samarbejde, sorg, børnenes vinkel oma. Øvelserne går blandt andet ud på at udfordre fjendebilleder, afsætte tid til bekymring, skrive et brev til eks-ægtefællen og stoppe vrede i tide. Der vil undervejs naturligvis være mulighed for at drøfte eksempler og konkrete emner.

Deltagere

Deltagere er primært de kommunale teams af behandlere, rådgivere og sundhedsplejersker samt lærere, pædagoger og fagpersoner fra hospitalsregi. Vi opfordrer som altid til, at kommunerne koordinerer relevante gruppe, som efterfølgende vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer internt og eksternt i hver kommune.

Bemærk

Arrangementet er gratis for deltagere fra: Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Hospitaler. Andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod kvittering for deltagelse.

Tilmelding senest 26.11.2019. Deltagerantal er begrænset til maks. 160. 

Du kan tilmelde dig her.

Andre tematimer

Der er følgende tematimer programsat:

  • Børn, unge & sorg – ny sorgmanual fra Det Nationale Sorgcenter 23.10.19 (et par pladser)
  • Hjernens betydning for barnets udvikling og trivsel 19.11.19 (et par pladser)
  • Sammenbragte familier v/ Center for Familieudvikling 23.1.20
  • Børneforløb & transition v/ SFI 27.2.20
  • Tværfaglighed v/ Kasper Hanghøj 17.4.20

Oprettelse & Hjemmeside

Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får du nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden. Mail til info@livsmod.net og få adgang med brugernavn. Husk at få alle dine relevante (eller nye) kollegaer oprettet i Livsmod. Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod