Børn, unge & Autisme

Livsmods kommende arrangement afholdes fredag den 18.1.2019 kl. 12-14.

Sted: Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød. Der er parkeringsmuligheder på flere sider af bygningerne, men kom helst i god tid.

Tema
Eftermiddagens tema er et led i Livsmods serie af temadage med fokus på udviklingsforstyrrelser som Autisme, Asperger og Tourette og herunder vurdering, diagnostik, metoder, redskaber og eksempler fra behandling og håndtering af autisme spektrum forstyrrelser hos børn og unge.

Oplægsholder
Livsmod er meget glade for at få besøg af psykolog Christina Sommer med et oplæg om Autisme rettet mod fagpersoner. Hun har i en del år arbejdet som psykologisk konsulent inden for området Autisme.
Christina Sommer er involveret i forløb med børn og unge med autisme og især de behandlingskrævende forløb, hvor der også er andre lidelser såsom angst, spiseforstyrrelser, selvskade og depression.
Hun har supervision for bosteder, specialskoler og kommuner og holder foredrag samt kurser om autisme. Christina Sommer er tilknyttet Psykologisk Ressource Center og var Autismeekspert i TV-udsendelserne ’De skjulte talenter’.

Tematimer om Autisme
I Livsmod har vi kontinuerligt fokus på udviklingsforstyrrelser, og denne gang er det timer specifikt om Autisme. Timerne vil formidle praktisk viden på området børn, unge og Autisme, og vil have fokus på en række grundlæggende spørgsmål og problemstillinger i forhold til diagnosen Autisme. Vi vil få et bedre indblik i den komplekse Autisme, og hvordan forholdet mellem Angst & Autisme er. Desuden vil vi komme omkring børnenes sanseforstyrrelser, angst, frygt, manglende overblik og se på, hvordan vi kan hjælpe og samarbejde med familie og andre i barnets liv. Fagpersoner bør være bekendt med, hvordan man udreder for Autisme hos børn og unge, da det fremmer planlægningen af den bedst mulige indsats og behandling. Autisme rammer ikke blot det enkelte barn, men også familie og omsorgspersoner rundt om barnet. Forældre, der ofte har kæmpet en svær kamp, har også brug for støtte og viden. Samarbejde med forældre er en vigtig del af hele indsatsen.

Deltagere
Deltagere er kommunale medarbejdere og hospitalsteams af behandlere, psykologer, rådgivere, sundhedsplejersker og frontpersonale som lærere og pædagoger. Vi opfordrer til, at kommunerne sammensætter en relevant tværfaglig gruppe, som vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer.

Bemærk
Arrangementet er gratis for deltagere fra: Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Hospitaler. Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod udlevering af kvittering for deltagelse.

Tilmelding lukket
Der er nu fyldt op og dermed lukket for tilmedling.

Efterfølgende tematimer m/ datoer
Der er følgende tematimer på vej:

Den 26. februar 2019 kl. 13-16 er emnet spiseforstyrrelser og Livsmod får besøg af to psykologer fra Videnscenter for Spiseforstyrrelser, Frederikke Egeberg og Signe Scharling.

Den 28. marts 2019 kl. 14-16 er emnet Autisme & Angst og præsentation af en behandlingsmanual til området. Vi får besøg af psykologerne Trine Juul Damgaard & Majken Ziebel.

Den 4. april 2019 kl. 14-16 er emnet Ungeprofilundersøgelsen og nyt fra SFI. Livsmod får igen besøg af forsker Jeanette Østergaard.

Den 15. maj 2019 kl. 13-16 er emnet konflikthåndtering med børn og ung (og deres forældre). Vi får besøg af Dorte Holmberg fra Center for Konfliktløsning.

Oprettelse & Hjemmeside
Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får du nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden. Oprettelse: mail til info@livsmod.net og få adgang med brugernavn. Se gerne guide til tilmeldinger i seneste Nyhedsbrev, som du også finder på hjemmesiden.

Husk at få alle dine relevante (eller nye) kollegaer oprettet i Livsmod.

Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet og indeholder mange relevante informationer og henvisninger.

Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt. Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.

Med venlig hilsen

Gert Jessen
Tovholder på Livsmod