Livsmods kommende arrangement afholdes fredag den 4.9.2020 kl. 12-14.

Hillerød Hospital, Konferencesalen Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød

Der er parkeringsmuligheder på flere sider af bygningerne, men kom helst i god tid.

BEMÆRK

For at kunne overholde Sundhedsstyrelsens vejledning om Corona er der til disse tematimer begrænsning på deltagerantal. Præcist hvor mange vil blive endelig beslutte ultimo august. Tilmelding som vanligt (se under Tilmelding) – dog med den ændring, at alle tilmeldte vil modtage mail om de kan deltage eller desværre må afvises pga. afstandshensyn.

Tema

Eftermiddagens tema er et led i Livsmods serie af temadage med fokus på udviklingsforstyrrelser og herunder vurdering, diagnostik, metoder, redskaber og eksempler fra behandling og håndtering af f.eks. autisme spektrum forstyrrelser hos børn og unge.

Oplægsholder

Den 4. september får Livsmod besøg af faglig leder af Specialområde Autisme i Region Midt: Freja H. Sirdorf. Timerne er en opfølgning på tidligere tematimer om emnet Autisme.

Tematimer om Autisme, camouflage mm.

I Livsmod har vi løbende fokus på udviklings-forstyrrelser, og denne gang er det timer specifikt om Autisme. Vi har været så heldige at få et oplæg fra en region, der er lykkes med et flot fokus på Autisme, både i forhold til indsats og opkvalificering. Oplægget vil blandt andet præsentere regionens indsatser, resultater og erfaringer, herunder uddannelsen ’Autismepilot’. Der er et stigende antal medarbejdere, som ønsker opkvalificering på autismeområdet – og i dag tilbyder Specialområde Autisme fire Autismepilot-uddannelser i hele landet med forskellige fagpersoner som målgruppe.

Udover Autismepiloten og Specialområde Autismes øvrige indsatser og resultater kan du på tematimerne høre om autisme og de hyppigt tilstødende problematikker, herunder et særligt fokus på selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser og suicidalitet.

Du vil også høre om det nyere begreb indenfor autismeforskningen, nemlig camouflage. Endelig vil vi berøre styrke- og interessebaserede indsatser, som kan bidrage til at skabe livsmod og trivsel hos målgruppen.

Deltagere

Deltagere er kommunale medarbejdere og hospitalsteams af behandlere, psykologer, rådgivere, sundhedsplejersker og frontpersonale som lærere og pædagoger. Vi opfordrer til, at kommunerne sammensætter en relevant tværfaglig gruppe, som vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer.

Bemærk

Arrangementet er gratis for deltagere fra: Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Hospitaler. Alle andre opkræves et gebyr på 300 kroner mod udlevering af kvittering for deltagelse.

Tilmelding senest fredag 28.8.2020.

Du kan tilmelde dig her.

Med venlig hilsen

Gert Jessen

Tovholder på Livsmod