Livsmods kommende arrangement afholdes torsdag den 27. februar 2020 kl. 14-16.
Hillerød Hospital, Konferencecenter, Indgang 50B, plan 2. Dyrehavevej 29, Hillerød.

Tilmelding: Se længere nede under ‘Tilmelding’ – bemærk tidspunkt

Tema
Eftermiddagens tema falder indenfor et bredt og stort område, der dækker unges hverdagsliv og risikoadfærd i dag – og især deres udfordringer med overgangen til voksenlivet.

Oplægsholder
Livsmod får besøg af Jeanette Østergaard, der er uddannet sociolog og Ph.d. og ansat som Seniorforsker på VIVE (før SFI), Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Hun er tidligere leder af forskningsprogrammet: ’Unges hverdagsliv og trivsel’, som helt naturligt også kommer til at præge tematimerne. Hun arbejder specielt med unges risikoadfærd og unges overgang til voksenlivet.

Jeanette Østergaard er ligeledes involveret i to større forskningsprojekter. Det ene ’Against All Odds’ handler om tidligere anbragte unges transition til voksenlivet, som belyser, hvad det vil sige at klare sige godt efter anbringelsen. Det andet ’Open-Ended Transition?’ handler om, hvilke udfordringer de unge står overfor i forhold til overgangen til voksenlivet, især en tid, hvor det er uklart hvilken voksentilværelse de er i transition til.

Tematimerne
Timerne vil give et indblik i, hvad der kendetegner unge i dag? Hvilke muligheder og forventninger har de til fremtiden? Hvilke forestillinger gør de sig om at blive voksne, og hvilke veje og vildveje møder de i overgangen til voksenlivet? Hvordan takler vi bedst de udfordringer, de unge står over for?

Jeanette vil give et opdateret oplæg indenfor de nævnte områder – og lægger op til en god drøftelse af de forskellige emner. Livsmod vil gerne opfordre deltagere til på forhånd at overveje spørgsmål eller vinklinger på emnerne, så der efter oplægget kan udfoldes en god dialog og debat.

Deltagere
Deltagere er kommunale behandlere, psykologer, sagsbehandlder og frontpersonale, der arbejder med børn og unge. Vi opfordrer som altid til, at arrangementet via interne netværk når ud til de nævnte relevante personalegrupper i kommunerne og hospitalsregi.

Bemærk
Arrangementet er gratis for deltagere fra:
Allerød, Gribskov, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Hospitaler. Alle andre opkræves et gebyr på 300DKR mod kvittering for deltagelse.

Tilmelding senest fredag 20.2.2020.
Du kan tilmelde dig her.

Oprettelse & Hjemmeside
Husk at blive oprettet i Livsmod før tilmelding. Som oprettet får du nyhedsbreve, indbydelser til temadage og adgang til oplæg og meget andet på hjemmesiden.

Husk at få alle dine relevante (eller nye) kollegaer oprettet i Livsmod.

Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet. Hvis I har ændringer i e-mail eller kontaktdata, så lad os det vide hurtigst muligt. Det sikrer blandt andet også, at hospitalspersonale hurtigt og enkelt kan finde den rette kontaktperson i kommunerne.

Med venlig hilsen

Gert Jessen
Tovholder på Livsmod