Professor Dan Zahavi har beskæftiget sig med begrebet og følelsen skam gennem længere tid. Skammen er et komplekst fænomen og en vanskeligt håndterbar følelse, især i behandling og rådgivning. Hvad er skam, hvor kommer den fra, hvordan forstår og håndterer vi skam og de relaterede følelser?
Livsmod beskæftiger sig i praksis med alle de områder, der kan indeholde varierende grader af tunge følelser som skam, f.eks. psykisk sygdom i familien, overgreb, angst, selvskader, skilsmisser, spiseforstyrrelser med flere.

Læs indbydelsen her

Deltagerliste

Oplæg om ‘Skammen, selvet og de andre’ v/ professor Dan Zahavi. Frederikssund den 28. januar 2015