Tematimer med behandlingscenter Stolpegård og Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser LMS

Indbydelse: Tematimer om spiseforstyrrelser 20.11.14 kl. 13-16 i Frederikssund
Livsmod får besøg af Nana Storm og Lise Kristensen fra Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Stolpegård, og af ledende rådgivningskoordinator Anne-Mette Diedrichsen fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Timerne har fokus på det store og aktuelle emne spiseforstyrrelser. Indholdet er dels viden om de forskellige former for spiseforstyrrelser, behandlingsmetoder og indsatser og dels den hjælp, der kan hentes, f.eks. fra LMS, der har tilbud til både de spiseforstyrrede og deres pårørende og til fagpersoner.

Deltagerliste

Oplæg v/ Anne-Mette Diedrichsen (LMS): Spiseforstyrrelser

Oplæg v/ Stolpegård; behandlingscenter for spiseforstyrrede