Leder af Børnehuset Pernille Bird – Børnehuset yder psykologisk krisestøtte og krisebehandling til børn og unge samt familie og omsorgspersoner

Invitation til tematimer om seksuelle overgreb / Børnehuset: 11.6.2014
Pernille Bird fortæller om seksuelle overgreb og om Børnehusets virke, arbejde, metoder osv. Desuden vil Pernille komme ind på samarbejdsflader i forhold til de nordsjællandske kommuner (og hospitalets Børneafdeling ol.). Hvad skal vi specielt være opmærksomme på i vores arbejde med børn og unge? Hvordan genkender vi tegn på mulige seksuelle overgreb? Hvilke handlemuligheder har vi og hvordan inddrager vi familien i arbejdet med børnene? Hvilke konkrete muligheder ligger der i samarbejdet med Børnehuset?

Oplæg om Børnehuset v/ leder Pernille Bird (11.6.2014 i Hørsholm)
Den danske børnehusmodel ift. vold og seksuelle overgreb: med udgangspunkt i Børnehus Hovedstaden; herunder sagsforløb og indsatser, børnehussamråd, koordinering og planlægning af indsatser, faglig sparring i forhold til sager eller underretninger. Desuden beskrivelse af, hvornår en kommune er forpligtet til at benytte børnehuset, til hvad, hvornår, hvem og hvordan.

Deltagerliste