Tematimer: Professionelle samtaler med børn og unge som pårørende eller efterladte. 23.10.2014 13-16
Samtaler både individuelt og i grupper med børn og unge, der er pårørende eller efterladte. Hvad fortæller de? Hvordan oplever de det? Hvad har de mest brug for? Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvordan hjælper vi dem bedst? Vi har fokus på professionel samtalehjælp i forhold til deres oplevelser og mange tanker og følelser, f.eks. skam, skyld og ensomhed. Oplægsholder Elene Fleischer tager udgangspunkt i flere illustrative cases, der beskriver konkrete samtaler – både individuelt og i grupper. Hvordan kan vi blive bedre til at håndtere deres udfordringer? Der vil være mulighed for at drøfte metoder og indsatsmuligheder overfor disse børn og unge, som desværre ofte er usynlige eller bliver overset.

Deltagerliste

Livsmod oplæg – Samtaler med børn & unge som pårørende eller efterladte (23.10.2014)
Power Point fra Livsmods tematimer 23. oktober 2014 med Ph.d. Elene Fleischer. En række cases med børn og unge mellem 5 og 17 år – individuelle og gruppesamtaler. Børn & unges belastninger som f.eks. sorg, angst, ADHD, læringsvanskeligheder, søvnforstyrrelser, tavshed, de tre ensomhedsformer, selvskade, selvmordstanker og selvmordsadfærd i familien. Se mere på www.nefos.dk og www.elene.dk. Se også tidligere oplæg i Livsmod (februar 2014) om Unge og ensomhed – og www.ungeogensomhed.info og www.ensomhed.info.