Invitation til tematimer 17.4.2013 om ‘Personlighedsforstyrrelser og selvskader’ v/ Overlæge Bent Kawa
Timerne vil have fokus på børn og unges personlighedsforstyrrelser, selvskader og diagnosticering og vil være centreret om behandlingsindsatser og metoder. Deltagere er primært de kommunale og regionale behandlingsansvarlige – især kommunale behandlere, psykologer, sundhedsfagligt personale, læger, psykiatere og sygeplejersker.

Oplæg: Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd v/ overlæge Bent Kawa
Power Points fra dagen