Livsmod får besøg af sociolog og Ph.d. Karen Margrethe Dahl, der er forsker på SFI.
Hun beskæftiger sig især med forholdet mellem familiers relationer, socioøkonomiske ressourcer og familiers praksis og unges adfærd og trivsel. Timerne har fokus på forskellige familietyper, relationerne i familien og deres betydning for børn og unges trivsel. Vi vil få viden om, hvordan relationer til forældre hænger sammen med relationer til kammerater, og hvordan det samlede mønster af sociale relationer hænger sammen med det samlede billede af unges risikoadfærd og trivsel. Børn, der ikke lever i kernefamilier, er f.eks. mere sårbare end andre børn. De tvivler i lidt højere grad på deres forældres kærlighed og har flere konflikter med kammerater. Der vil undervejs være mulighed for at drøfte eksempler og konkrete indsatsmuligheder.

Læs indbydelsen

Familieformer i den senmoderne velfærdsstat samt familiens betydning for unge. Oplæg v/ Karen Margrethe Dahl, SFI.

Deltagerliste m/ e-mail