Selvmordsadfærd og selvskadende adfærd

Indbydelse til temadag tirsdag 24.4 med overlæge Bent Kawa
Livsmod får besøg af overlæge Bent Kawa fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, som i en årrække har arbejdet med børn og unges psykiske lidelser, specielt i forhold til selvskadende- og selvmordsadfærd. Tematimerne er en fortsættelse af Livsmods fokus på behandlingsindsatser overfor børn og unge med svær mistrivsel, selvskader og selvmordsforsøg med mere. Denne dag med fokus på beskrivelse, diagnosticering og behandling af børn & unge med depression, angst, selvskadende og selvmordsadfærd.

Selvskadende adfærd
Overlæge Bent Kawas oplæg fra temadagen 24.4.2012. På hjemmesiden ligger desuden deltagerliste m/ e-mail (kræver log on).