Tematimer om psykisk syge forældre 18.6.2009

Indbydelse til ½ temadag om børn og unge med psykisk syge forældre – 18.6.2009
Jan Sandberg fra ‘Team Børn af Psykisk Syge’ i Nordjylland fortæller om deres indsats på området de seneste 5 år. Desuden fortæller Susanne Poulsen fra Psykiatrisk Center Nordsjælland om den lokale indsats i Nordsjælland.

Oplæg fra Team børn af psykisk syge
Jan Sandberg, Team børn af psykisk syge, oplæg fra temadag 18.6.2009

Oplæg fra Psykiatrisk Center Nordsjælland
Susanne Poulsen: Børn og unge i familier med psykisk syge forældre. Den lokale indsats.

Børn af forældre med psykisk sygdom
Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde. Viden, guide, forslag, eksempler, litteratur, henvisninger, links mm.