Nyhedsbrev med blandt andet beskrivelse af de kommende temaarrangementer, supervisionsgruppen, Suicide Toolkit, dialektisk adfærdsterapi mm.