Livsmods første Nyhedsbrev i 2015 med blandt andet omtale af seneste temadag, foromtale af den kommende temadag 12. marts 2015 og andre kommende temadage, Supervisionsgruppen og ‘De usynlige børn’.