Livsmod i de nordsjællandske kommuner & hospitaler

Livsmod er et forum for samarbejde mellem de nordsjællandske kommuner og Region Hovedstadens hospitalsvæsen, herunder blandt andet Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, om forebyggelse og behandling af selvskadende handlinger, selvmordsadfærd og anden svær mistrivsel blandt børn & unge.

Livsmod er på praktisk vis med til at forankre og udvikle den forebyggende og behandlingsmæssige indsats og har løbende fokus på at sikre ubrudte behandlingskæder, så børn og unge sikres den rette indsats til rette tid.

Livsmod er i sin tilgang til området tværfaglig, tværsektoriel og tværkommunal, og ledes af en styregruppe med repræsentanter for de deltagende kommuner og Region Hovedstaden.

Livsmods netværk er de senere år vokset pænt, og har nu registreret over 1.100 fagpersoner og ledere fra kommuner og hospitaler.

Kontakt Livsmod:

Gert Jessen, tovholder. Tlf.: 20 811 812 / e-mail: info@livsmod.net

Livsmod er med til at sikre

arrow fokus på den forebyggende indsats overfor børn og unge, der skader sig selv eller har selvmordsadfærd
arrow at børn og unge, der er pårørende til eller efterladte efter selvmordsadfærd, får relevante tilbud
arrow udvikling af ubrudte behandlingskæder, indsatser og forebyggelse i kommunerne
arrow kompetenceudvikling for behandlere, rådgivere og frontpersonale i kommunerne
arrow fokus på nyeste viden om og forebyggelse af mistrivsel, herunder spiseforstyrrelser, angst, mobning, misbrug mm.
arrow løbende og relevante tværfaglige temadage for faggrupperne
arrow en reducering af antallet af børn og unge med selvskadende adfærd
arrow forankring af de bedst mulige modeller, procedure og netværk indenfor området

Livsmod var i 2006-2008 støttet af Socialministeriet. Siden 2009 er Livsmod finansieret af de deltagende partnere i Nordsjælland og Region Hovedstaden. Livsmod er forankret i Børne og Familieafdelingen i Gribskov Kommune.

Ny bruger – kontakt info@livsmod.net – for at få et brugernavn til www.livsmod.net.